Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

1132 16/11/2017 20:57 CH

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ

 

                  Số: 380/TB-TCKT

                            Nha Trang, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

                                                                       THÔNG BÁO

                       Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017 – 2018, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2017 như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 17/11/2017.

- Địa điểm: Phòng Hội thảo.

- Mỗi lớp cử 02 học sinh (Lớp trưởng, Bí thư) đi dự Lễ.

- Từ ngày 17/11/2017 đến hết ngày 20/11/2017: Học sinh học tại trường được nghỉ học; các lớp tại Cam Ranh vẫn học bình thường.

- Trang phục dự lễ: Nam áo sơ mi trắng, Nữ mặc áo dài.

Đề nghị học sinh các lớp thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- HT, PHT;

- Trưởng các Phòng, Khoa;

- GVCN và học sinh các lớp;

- Website trường;

- Niêm yết bản tin;

- Lưu: ĐT.

        TL.HIỆUTRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                 (Đã ký)

                                                                      ThS Nguyễn Anh Dũng

Tài liệu không có tệp đính kèm.

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem: