STT Tên tài liệu Ngày đăng Tệp đính kèm
1 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 26/09/2017 09:13 SA Thong tu 08_2017_Chuan chuyen mon NV cua nha giao GDNN.pdf
2 Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp 26/09/2017 09:10 SA Thông tư 47. Điều lệ trường trung cấp.pdf
3 Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 26/09/2017 09:10 SA Thông tư 12. Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu.pdf
4 Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 26/09/2017 09:09 SA Thông tư 10. Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp.pdf
5 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp 26/09/2017 09:08 SA Thông tư 09. Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo_ quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.pdf
6 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 26/09/2017 09:07 SA Thông tư 07. Quy chế làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.pdf
7 Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 26/09/2017 09:06 SA Thông tư 06. Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.pdf
8 Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 26/09/2017 09:05 SA Thông tư 05. Quy chế tuyển sinh.pdf
9 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 25/09/2017 10:52 SA Thông tư 03. Quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình.pdf
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem: