Thông báo nghỉ học để phòng, chống bệnh Covid-19

36 12/03/2020 17:39 CH ADMIN

Thực hiện Công văn số 223/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa thông báo học sinh các hệ của nhà trường được nghỉ học từ ngày 13/3/2020 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian nghỉ học, học sinh hạn chế di chuyển đến khu vực có dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE