Lễ kết nạp đảng viên mới

447 01/06/2018 16:23 CH Nguyễn Anh Dũng

Ngày 01/6/2018, Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Đoàn Thị Huế, Phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính và quần chúng Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư Đoàn trường. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Tiến Lợi giúp đỡ đồng chí Đoàn Thị Huế và đồng chí Nguyễn Anh Dũng giúp đỡ đồng chí Nguyễn Đức trong thời gian dự bị. Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi cũng đã dặn dò 02 đồng chí đảng viên mới về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình mới.

Đây là đảng viên thứ ba được kết nạp trong năm 2018. Theo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ phấn đấu kết nạp ít nhất 15 đảng viên, trong đó có học sinh, sinh viên; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, nâng cấp Chi bộ thành Đảng bộ.

Một số hình ảnh trong buổi Lễ: