Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 - 2023

494 01/06/2018 14:59 CH Nguyễn Anh Dũng

            Ngày 01/6/2018 Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo Quyết định số 730/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/5/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng trường Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội đồng trường gồm có 11 thành viên sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ HĐT

1

Ông Văn Đình Tri

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Chủ tịch

2

Ông Nguyễn Tiến Lợi

Hiệu trưởng

Thành viên

3

Ông Lê Văn Lương

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

4

Ông Đỗ Đăng Khoa

Phó TGĐ Khách sạn NT-Logde

Thành viên

5

Bà Trần Thị Thanh Thủy

Chủ tịch Công đoàn CSTV

Thành viên

6

Ông Nguyễn Đức Cảnh

Bí thư Đoàn TNCSHCM trường

Thành viên

7

Bà Lê Thị Nhân Thịnh

Trưởng khoa Kế toán

Thành viên

8

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nhân

Phụ trách Khoa TC-KD

Thành viên

9

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

Phụ trách Khoa CMC

Thành viên

10

Bà Phan Lê Diễm Hằng

Chuyên viên Phòng TC-HC

Thành viên

11

Ông Nguyễn Anh Dũng

Trưởng phòng Đào tạo

Thành viên, Thư ký HĐ