Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2018 - 2019

765 08/11/2018 15:01 CH ADMIN

         Sáng ngày 08/11/2018, Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019.